Агенция за сигурност и охрана Трезор - 2М EООД
Трезор 2М За нас Услуги Цени Контакти

Услуги предлагани от АСО - Трезор 2М ЕООД

СОД

Правило при организиране на охраната за нас, е непрекъснатост на същата, съчетанието на физическа с техническа охрана, видеонаблюдение и реагиране с автопатрули.

Видеонаблюдение

Изграждане на технически средства наблюдение;


Охрана чрез видеонаблюдение;


Реагиране на сигнали от техническите средства за охрана с мобилни групи автопатрули;

Охрана със СОТ;


Реагиране на сигнали от техническите средства за охрана с мобилни групи автопатрули;


Охрана на населени места, вилни зони, земеделски масиви, кооперации (с мобилни групи от авто и мото патрули);

Консултантски услуги

Обучение на охранители в лицензиран професионален център за обучение (ЦПО) съгласно изискванията на ЗЧОД;

Методическа помощ и ръководство на звена за самоохрана (обучение, кадрово обезпечаване, лицензиране и изготвяне на документацията);

Консултантски услуги касаещи осигуреността на възложителите;

Охрана на мероприятия

Масови;

 

Спортни;


Културни и др.

Персонална охрана

Физическа охрана на обекти;

Физическа охрана на юридически и физически лица;

Специализиран транспорт на цени пратки и материали;


Мобилна охрана на обекти, имоти, движима и недвижима собственост и др.


Системи за сигурност

Изграждане на технически средства за охрана и наблюдение;


СОТ


Пожароизвестяване;


Контрол на достъпа и др.

Трезор 2М

София, ж.к. Люлин, бул. Д-р П. Дертлиев № 42

Централен офис

тел. 02/925 2443 , 02/826 7201

GSM: 0885/398 780

факс: 02/925 2443

© 2003 Трезор - 2М ЕООД